Lečenje psihičke zavisnosti Ibogainom predstavlja ključni korak u oslobađanju od unutrašnjeg “ropstva”.

Brojna istraživanja, ali i mediji, svakodnevno ukazuju da je moderno društvo u krizi. Zajedno sa stresom, lošom ekonomskom situacijom i pritiskom okoline, upotreba raznih psihoaktivnih supstanci sve je izraženija.

Alkoholizam i narkomanija su problemi koji vekovima postoje u čovečanstvu, ali je poslednjih godina došlo do dramatičnog porasta broja osoba koje se suočavaju sa bolestima zavisnosti. Iz tog razloga su opravdano dobile epitet “epidemije 21. veka”.

Glavni razlog ove društvene devijacije leži u činjenici da, danas, postoji čitav spektar supstanci koje su dostupne u svakom kraju sveta. Takođe, savremeno doba donelo je i nove oblike zavisnosti, kao što su zavisnost od interneta, video igrica, kockanja, seksa, pa i kupovine. Sve one utiču na psihičku svest pojedinca i vode ka iskrivljenoj slici stvarnog stanja.

Da bi se otklonile posledice i osoba vratila normalnom životu razvijeno je lečenje psihičke zavisnosti Ibogainom.

Šta je psihička zavisnost?

Svaka zlupotreba psihoaktivnih supstanci izaziva fizičku i psihičku zavisnost. Fizička je zavisnost tkiva tako da ni jedan dan osoba ne može „normalno“ da funkcioniše bez nje.

Za razliku od fizičke, psihička zavisnost se odnosi na zavisnost od osećaja koje psihoaktivna supstanca stvara. I dok se u početku želja za uzimanjem javlja da bi se ponovo osetilo zadovoljstvo i rasterećenje, u kasnijem periodu poriv je neminovan zbog otklanjanja nelagode i neprijatnih simptoma.

Psihička zavisnost je, zapravo, stanje u kome preovlađuju psihičke smetnje. Zbog nemogućnosti da se odupru želji, psihoaktivne supstance počinju da upravljaju životima zavisnika. U trajnom rešavanju ovog problema jedino im može pomoći lečenje psihičke zavisnosti Ibogainom.

lečenje psihičke zavinosti ibogainom

Na čemu se zasniva lečenje psihičke zavisnosti Ibogainom?

Lečenje zavisnosti pomoću Ibogaina je potpuno prirodno, jer se u terapiji primenjuje esktrakt biljke Iboga, koja raste u džungli Srednje i Zapadne Afrike. U pitanju je netoksični HCL (hidrohlorid alkaloid) dobijen iz korena žbunastog drveta.

U manjim dozama Ibogain deluje kao stimulans, povećavajući energiju i smanjujući umor. Ipak u ovom dejstvu on se razlikuje od drugih stimulansa centralnog nervnog sistema, jer direktno utiče na serotonin i dopamin u mozgu koji su glavni izazivači nagona za konzumiranjem psihoaktivnih supstanci.

Lečenje psihičke zavisnosti Ibogainom je najučinkovitiji metod, jer vodi ka promeni svesti

Lečenje zavisnosti Ibogainom prvi je naučno opisao čileanski psiholog Claudio Naranjo 60-ih godina. Nakon 40 Ibogain sesija došao je do saznanja da ekstrakt biljke pomaže ljudima da sagledaju teška iskustva na objektivan način. Samim tim i da se oslobode nerešenih emocionalnih konflikata.

Iako je utvrđeno da Ibogain nije neurotoksičan povezivan je sa smrtnim slučajevima. Razlog za to je pripisan kombinovanjem sa opijatima, jer, u tom slučaju, on pojačava njihovo dejstvo.

To znači da se lečenje psihičke zavisnosti Ibogainom mora sprovoditi isključivo u proverenim medicinskim uslovima i uz nadzor medincinskog osoblja koje ima iskustva u primeni ove terapije. Upravo ovakve uslove pronaći ćete u klinici VIP Vorobjev.

Zahvaljujući višedecenijskom iskustvu našeg tima lečenje alkoholizma i drugih bolesti zavisnosti garantuje 100 odsto uspeha. Naime, aktivni tretman Ibogainom traje 6 časova, a naredna 24 časa pacijent je pod konstantnim nadzorom lekara i medicinskih sestara.

U ovom periodu, pod uticajem moćne supstance, dolazi do spoznaje negativnih efekata zavisnosti, ali i do pravog uzroka koji je izazvao problem. Vraćajući svest na pravi put, lečenje psihičke zavisnosti Ibogainom uvećava snagu da osoba nastavi sa radom na sebi kako bi ostvarila zadati cilj, a to je – zdrav način života.

lečenje psihičke zavisnosti ibogainom

Ne dozvolite da vam psihička zavisnost diktira navike, posetite kliniku VIP Vorobjev i bićete zapanjeni neverovatno brzim efektom koji donosi terapija Ibogainom.

Ostavite komentar