Zavisnost od interneta je bolest modernog doba.

21 vek je u znaku mobilnih telefona, interneta i društvenih mreža. Svakako, oni su nam u velikoj meri olakšali život. Samo jednim klikom možemo da pronađemo potrebne informacije. Poslovne zadatke sada obavljamo i van kancelarije, a iz udobnosti doma možemo da kupujemo, naručujemo hranu, plaćamo račune. Sa pojavom interneta i druženje je poprimilo drugačiji oblik. Nova poznanstva se nikada brže nisu sklapala, dok je održavanje kontakta sa prijateljima koji odavno ne žive u našem gradu postalo veoma jednostavno.

Međutim, savremene tehnologije pokazale su i svoju lošu stranu. Negativni uticaj se, najpre, odrazio na socijalni aspekt, mada nije redak slučaj da i mentalno zdravlje trpi posledice, koje mogu da odvedu u zavisnost od interneta.

Da novi oblik zavisnosti ne treba zanemariti govori i statistika. Procenjuje se da svaki osmi korisnik interneta ima neke od karakterističnih znakova. Najugroženije su mlađe generacije, svaki četvrti tinejdžer ima problem. Poražavajući podaci ističu da 20 odsto ljudi poklanja više pažnje internetu nego porodici.

Imajući u vidu široku rasprostranjenost, luksuzna klinika za odvikavanje VIP Vorobjev vam skreće pažnju na simptome koji ukazuju na postojanje bolesti.

Zavisnost od interneta je registrovana sredinom 20. veka                                            

Iako se zavisnost od interneta, danas, pominje u društvu, medijima, pa i naučnim istraživanjima, ona nije novijeg datuma. Naime, prvi oblici primećeni su sredinom 50-ih godina sa pojavom fliper aparata. Tri decenije kasnije, početak ere video igrica i razvoj računara i interneta postepeno je ukazao na znake među mladima širom sveta, da bi dalji razvoj tehnike i tehnologije doveo do masovne upotrebe modernih uređaja. Sa povećanjem broja korisnika povećan je i broj onih koji su se suočavali sa zavisnošću.

Zavisnost od interneta

Ipak, termin „zavisnost od interneta” u medicini uveo je Ivan Goldberg tek 1996. godine. Posmatrajući zavisnost od kocke ovaj američki psihijatar je problem opisao kao „psihički poremećaj koji se manifestuje kao opsesivna želja da se provodi što više vremena na internetu“. Ubrzo se njegova definicija našla u Američkoj klasifikaciji mentalnih poremećaja (DSM-V). Ovim je zavisnost od interneta zvanično svrstana u posebnu kategoriju kibernetskih poremećaja.

Kako nastaje ova vrsta zavisnosti?

Baš kao što upotreba droga i alkohola ima dublje uzroke, tako je i zavisnost od interneta kompleksna pojava. 

U većini slučajeva socijalni faktori igraju ključnu ulogu. Internet je pravo mesto za stidljive ljude koji u stvarnom životu teže ostvaruju kontakt sa nepoznatima. Takođe, konstantni stres je dobra predispozicija za razvoj zavisnosti, kao svojevrsnog bega od realnosti.

Najnovije studije su pokazale da je zavisnost od interneta, zapravo, prekrivena depresija, anksioznost ili neki drugi psihički poremećaj, ali se može svrstati i u posledice alkoholizma, patološkog kockanja ili kupoholije.

Zavisnost od interneta se ispoljava na različite načine. Opsednutost virtuelnim prijateljstvima i opsednutost igranjem na internetu najčešći su oblici. Takođe, patološko pretraživanje interneta u cilju sakupljanja što većeg broja informacija i patološko korišćenje foruma i elektronske pošte je vid zavisnosti od interneta, a u poslednje vreme zastupljena je i opsednutost sajber-seksom, tj. kompulzivno korišćenje interneta za intimne odnose.

Kako prepoznati zavisnost od interneta?

Osobe koje pate od zavisnosti celokupno slobodno vreme provode na internetu, čak i do 8 sati dnevno. Pri tome zanemaruju svakodnevne aktivnosti, kao što su kućni poslovi, druženje, poslovnie i školske obaveze…

Zavisnost od interneta

Takođe, karakteristični simptomi su i promene ponašanja, nova interesovanja, problemi sa koncentracijom i pamćenjem, problemi sa snom, velike promene u telesnoj masi. Jasna je i euforija kada se koristi internet, dok u trenucima kada on nije dostupan nastaje napad panike. Često se javljaju i fizički simptomi – glavobolja, bol u vratu, kičmi i sedalnom delu, otežan i mutan vid.

S obzirom da je kvalitet života drastično narušen, neophodno je lečenje zavisnosti od interneta. Klinika VIP Vorobjev se izdvaja od drugih primenom savremene metode lečenja bolesti zavisnosti.

Polazeći od indvidualnog pristupa i detaljne dijagnostike psihičkog i fizičkog stanja stručni tim svestski poznatih lekara specijalista i psihoterapeuta propisuje odgovarajući program za pacijenta. On obuhvata, pre svega, neuro-džet terapiju, lateralnu (pobočnu) terapiju i integrator pokreta očiju. Njima se otklanja žudnja za preteranom upotrebom interneta i vrši uspostavljanje prirodne ravnoteže neurotransmitera u mozgu.

Značaj psihoterapije u otklanjanju ove bolesti je velik, pa se na klinici VIP Vorobjev sprovode ne samo indvidualne, već i porodične i edukativne seanse. Za otkrivanje stvarnih okidača problema koristi se i mentalna bolokada, odnosno, elementi hipnoze deluju na podsvest pacijenta tako da uviđa negativne efekte zavisnosti. Ujedno, javlja se želja za normalnim načinom života.

Da bi boravak na klinici bio prijatan sve sobe su moderno opremljene, a jelovnik je pripremljen isključivo na osnovu želja, načina ishrane i vere pacijenata. U komplesku se nalazi teretana sa najsavremenijim spravama, bazen i jacuzzi, kao i dnevni boravak na 200 m2 za trenutke odmora i druženja.

Lečenje zavisnika na klinici VIP Vorobjev je efektno i brzo, bez opasnosti od pojave recidiva, što potvrđuju i preko 24.000 uspešno izlečenih pacijenata.

Ostavite komentar