Koliko ste puta čuli nekoga da kaže da ima fobiju od nečega, kolokvijalno poistovećujući fobiju i strah? Verovatno skoro svakog dana. Strah predstavlja potpuno prirodnu, opravdanu i normalnu emociju, odnosno reakciju na neku nadolazeću opasnost. Biološki posmatrano, na taj način nas organizam priprema za “borbu” u cilju opstanka. Ali, strah nije isto što i fobija. Zato se sa razlogom neretko postavlja pitanje – šta su fobije?

Šta su fobije i kako nastaju?

Sada smo razjasnili da strah i fobija ne predstavljaju istu stvar, ali treba istaći da je između ove dve kategorije linija tanka. Prema tome, šta su fobije? Fobija je iracionalni, intenzivni i preterani strah od posledica kontakta sa nekim konkretnim objektom ili situacijom. Osobe koje pate od fobije svesne su da je njihov strah nerealan i neutemljen, ali ne mogu da mu se odupru. Niti da ga kontrolišu i savladaju sami. Dakle, osnovna karakteristika fobije je da strah koji neko oseća nije srazmeran objektivnoj opasnosti od nekog objekta ili situacije.

I dalje nije jednostavno odgonetnuti kako nastaju fobije. Uzroci nastanka fobija u najvećem broju slučajeva zavise od više faktora. Koreni nastanka fobija mogu se vezati za  kritike ili traumatične događaje. Kao faktori na kojima se zasnivaju fobije spominju se i određeni medicinski strahovi, smrt, manje rane i životinje. Takođe i genetika igra veliku ulogu u tome da li će osoba razviti neku vrstu fobije.

Zašto nas fobije “koče” u životu?

šta su fobije 1

Fobija u velikoj meri može sprečiti osobu da normalno funkcioniše u svakodnevnom životu. Počev od obične socijalne interakcije, komunikacije sa prijateljima, pa do obavljanja radnih zadataka. Ona kod fobične osobe stvara veliku zebnju i nemir. Kada se fobična osoba suoči sa izborom svoje fobije, onda dolazi i do fiziološke reakcije organizma. Tada dolazi do povišenog krvnog pritiska, izraženog “lupanja srca”, drhtanja, vrtoglavice, znojenja, mučnine. Dakle, u pitanju je jedna opšta i psihička i fizička nelagoda.

Simptomi fobije mogu nekada toliko jaki biti da može doći do paničnih napada. Kada osoba razvije sve ove simptome, onda treba preduzeti odgovarajuće medicinsko i psihološko lečenje.

Šta su fobije – primeri fobija koje se najčešće pojavljuju

Videli smo da na pitanje šta su fobije nije lako dati jednostavan odgovor jer je u pitanju kompleksna psihofizička kategorija koja zahteva posebnu pažnju. Postoji mnogo fobija koje osoba može da razvije u toku životu. Istraživanja su pokazala da se pojedine fobije češće javljaju od drugih. Ovo su samo neke od najučestalijih fobija:

  • Arahnofobija – strah od paukova. Međutim, ovde strah nije prisutan samo kada su pauci u pitanju, već i druge gamižiću i opasne životinje, kao što su škorpije. Ljudi koji imaju arahnofobiju osećaju strah  ne samo kada vide pauka, već i od svakog mesta za koje veruju da se na njima nalaze paukovi.
  • Agorafobija – strah od otvorenog prostora. Osoba koja pati od agorafobije ima snažno uverenje da joj na otvorenom mestu, u slučaju da joj pozli, niko neće pomoći. Pod agorafobijom se takođe podrazumeva strah od masovnih skupova na javnom mestu, mnoštva ljudi i slično.  Suprotnost od agorabobije – strah od zatvorenih mesta ili skupova – naziva se klaustrofobija.
  • Ofidiofobija – strah od zmija. Osoba koja pati od ofidiofobije ne strahuje samo kada ugleda zmiju negde. Okidač za strah može biti i sama pomisao na zmiju, ali i ako je vidi na televiziji, fotografiji, računaru… Neke studije su pokazale da čak trećina celokupnog stanovništva na Zemlji poseduje ovu vrstu fobije.
  • Akrofobija – strah od visine. Ovo je jedna od najčešćih fobija. Ljudi, inače, poseduju opavdani strah kada se nađu na nekom visokom mestu bez obzira ima li zaštitne ograde ili ne. Ali, akrofoba u toj meri uznemiri parališući strah od padanja sa visine da neretko nije sposobna da sa visokog mesta i siđe.
  • Pteromerhanofobija – strah od letenja. Iako postoji mnogo veća mogućnost da se dogodi automobilska, a ne avionska nesreća, strah od letenja avionom je mnogo zastupljeniji. Pteromerhanofobija je, dakle, strah od smrti u slučaju avionske nesreće sa fatalnim ishodom.

Izlečenje je moguće – kako se osloboditi fobija?

šta su fobije 2

Jedno je sigurno – izlečenje od bilo kakve vrste fobije je moguće. Postojanje fobije je deo svakodnevice, zato se nikako ne treba stideti od odlaska kod lekara.

Bolnica VIP Vorobiev već duži niz godina sa ogromnim uspehom leči sve vrste fobija. Naše visokostručno medicinsko osoblje i vodeći tim svetki priznatih eksperata svakom pacijentu prilazi sa velikom pažnjom. Na vreme otkrivamo uzroke fobije i odmah pristupamo njihovom otklanjanju. U zavisnosti od vrste fobije i ozbiljnosti stanja pacijenta, određuje se individualna terapija. Kombinujući kognitivno bihejvioralnu terapiju i druge metode lečenja, pacijenta postepeno izlažemo uzroku fobije kako bi naučio kako pravilno da reaguje u datoj situaciji.

Uz naše dugogodišnje znanje, ogromno iskustvo i savete, prevazići ćete strah koji vas parališe. Vaš život će ponovo biti u vašim rukama.

Ostavite komentar